Eco next s.r.o. - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

KONTAKT

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE  
 

  • výroba a montáž oceľových konštrukcií a priemyselných hál
  • komplexná dodávka oceľovej konštrukcie na základe PD
  • aplikácia náterov podľa požiadaviek
  • montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných oceľových konštrukcií pre technologické celkyilu-1