Eco next s.r.o. - POTRUBNÉ ROZVODY

www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

KONTAKT

POTRUBNÉ ROZVODY


  • dodávka a montáž potrubných rozvodov
  • potrubárske a zváračské práce
  • aplikácia náterov podľa požiadaviek
  • kontrola zvarových spojov (tlakové skúšky, úradné skúšky)
  • spracovanie WPS – postupov zváraniailu-1