Eco next s.r.o. - REFERENCIE

www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

KONTAKT

 

U.S.STEEL Košice

DZ Koksovňa

 • GO technologickej súpravy hasenia koksu na VKB1 a VKB3
 • Oprava rozvodného potrubia spalinového ventilátora rozmrazovne
 • Oprava odprašovacieho zariadenia koksovej strany VKB1
 • Oprava potrubia rozmrazovne na prevádzke – príprava vsádzky

DZ Energetika

 • Oprava 4 ks prieskových filtrov RFT na CHÚV Krásna
 • Oprava spaľovacieho komína koksárenského plynu č.1 a č.5
 • Oprava spaľovacieho komína vysokopecného plynu č.2 a č.3
 • Oprava sprchového chladenia vzduchu na kyslíkovom aparáte č.8
 • Oprava vykurovacieho systému na CHÚV Krásna
 • Napájanie odvodňovacích batérií k parným uzlom
 • Oprava resp. výmena pancierov mlyna na PK4 (mlyn č. 42)
 • Výmena pancierov mlynských ventilátorov č.51 a č.52
 • Výmena potrubia zmesného plynu na horáku HH1-HH4
 • Opravy, revízie a skúšky VTZ tlakových

DZ VP – Aglomerácia

 • Demontáž a likvidácia potrubných rozvodov
 • Oprava pásových dopravníkov na úseku Aglomerácia, Rudisko, CPR

DZ Oceliareň

 • Výmena odsávacieho potrubia pary z liacej komory k ventilátorom  – ZPO 2
 • Oprava sacieho a odsávacieho potrubia L1 a L 2
 • Oprava strojného zariadenia vákuovej stanice
 • Oprava čerpacej stanice strojovej vody – ZPO 2
 • Výmena a oprava granulačných vaní pod páliacimi strojmi

 

CARMEUSE Slovakia s.r.o. – Lom Včeláre

 • Odprášenie zásobníka Z360

BUKÓZA  ENERGO a.s. 

 • Zváračské a zámočnícke práce pri oprave netesnosti a výmene časti trubiek EKA kotla K2
 • Oprava chladiacej veže – výmena chladiacich výplní

SLOVNAFT a.s.

 • Zváračské a zámočnícke práce počas odstávky

TŘINECKÉ ŽELEZÁRN  a.s.

 • Zváračské a zámočnícke práce počas odstávky

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Zváračské a zámočnícke práce počas odstávky

KOSIT a.s.

 • Oprava podlahových plechov obslužnej lávky dopravníkových pásov
 • Oprava strechy nad výsypným otvorom zásobníka odpadov
 • Oprava výsypky a sklzov škváry
 • Oprava a zabezpečenie bočnej steny na výsypnej plošine
 • Oprava sklzu výsypných otvorov
 • Výroba a oprava spádoviek

GAS Logistics a.s.

 • Kompletná realizácia prečerpávacej stanice LPG – Čierna nad Tisou

 
ilu-1