Eco next s.r.o. - SLUŽBY

www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk www.econext.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

KONTAKT

SLUŽBY


Potrubné rozvody
 • dodávka, montáž a opravy potrubných rozvodov
 • potrubárske a zváračské práce
 • aplikácia náterov podľa požiadaviek
 • kontrola zvarových spojov – tlakové, tesnostné a úradné skúšky
 • spracovanie WPS – postupov zvárania

 

Oceľové konštrukcie
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií a priemyselných hál
 • komplexná dodávka oceľovej konštrukcie na základe PD
 • aplikácia náterov podľa požiadaviek
 • montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných oceľových konštrukcií pre technologické celky

 

Tlakové a plynové zariadenia
 • montáž, opravy, revízie a údržba plynových zariadení
 • montáž, opravy, revízie a údržba tlakových zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ podľa oprávnenia

 

Zváračské práce
 • profesionálne zváranie oceľových a nerezových potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií
 • montáž technologických celkov a zariadení
 • zváranie tlakových nádrží a zásobníkov
 • páliace práce
 • všetky druhy zámočníckych prác 

Izolačné sednvičové panely KINGSPAN

Naša spoločnosť realizuje opláštenia budov sendvičovými izolačnými panelmi KINGSPAN, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na tepelnú a protipožiarnu izoláciu.

Sendvičové panely pre šikmé a ploché strechy s izolačným jadrom z peny IPN alebo s jadrom z minerálnej vlny a izolačné stenové panely s izolačným jadrom z peny IPN Firesafe a QuadCore™ alebo s jadrom z minerálnej vlny zaisťujú vynikajúce tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti, Ďalšou výhodou je rýchla, spoľahlivá a jednoduchá montáž.

Použitím týchto inovatívnych technológií, sme prispeli značnou mierou k rozvoju udržateľných produktov a podpore udržateľných výrobných procesov.

 
ilu-1